درباره حسن جمور


فارغ التحصيل حقوق در مقطع كارشناسی و كارشناسی ارشد از دانشگاه شهيد بهشتی
سابقه چهار سال خدمت در قوه قضائيه و ده سال سابقه وكالت به صورت مستمر، عضو كانون وكلای مركز، دارای تجربه در پرونده های متعدد حقوقی و كيفری و خانواده
رئيس هيئت مديره موسسه حقوقی و داوری انديشه عدالت، وكيل و مشاور در شركت های تجاری و خصوصی
حوزه تمركز در تهران ، كرج، شهريار