{ دعاوی خانواده 1} درخواست طلاق بدون دلیل


درخواست طلاق بدون دلیل ...

زن و مرد با عقد ازدواج و با هزار امید و آرزو زندگی مشترک خود را شروع می کنند اما گاهی در میانه مسیر زندگی مشترک به این نتیجه می رسند که نمی توانند با شرایط موجود کنار بی آیند و زندگی در کنار دیگری برایشان غیر قابل تحمل می شود ، برای همین تصمیم به جدایی و طلاق می گیرند .

طلاق به معنی پایان دادن به زندگی مشترک و جدایی زوجین از یکدیگر است که با تشریفات خاصی به درخواست مرد یا به درخواست زن یا به صورت توافقی واقع می شود در این مقاله ضمن تعریف طلاق به در خواست زن دلایلی هم که زن به واسطه آن می تواند درخواست طلاق بگیرد آورده شده است هچنین بیان شده است که زن بدون دلیل می تواند درخواست طلاق کند یا خیر .

طلاق به درخواست زن این امر در کشور ما که طلاق به درخواست مرد بدون هیچ دلیل خاصی امکان دارد پذیرفته شده است و مرد برای طلاق دادن همسرش صرفا می بایست تمام حقوق مالی زوجه را به او بپردازد و نیاز به داشتن دلیل محکمه پسند برای جدایی و طلاق دادن زن ندارد و حتی مخالفت زن هم در طلاق از جانب مرد بی تاثیر است . اما در طلاق به درخواست زن این گونه نیست که زن بدون داشتن دلیل محکمه پسند بتواند طلاق بگیرد ، زن برای درخواست طلاق از دادگاه خانواده یا گرفتن طلاق باید عسر و حرج خود را که مصادیق مختلفی دارد به دادگاه خانواده محل سکونت خودش یا محلی که شوهر در آنجا اقامت دارد اثبات کند یا اینکه حق طلاق یا همان وکالت در طلاق داشته باشد در این صورت می تواند به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کند و دادخوست طلاق به درخواست زوجه را تنظیم و ثبت کند تا از آنجا برای دادگاه خانواده ارسال شود.

طلاق به درخواست زن یک روند رسیدگی سه مرحله ای را در دادگاه طی خواهد کرد به این معنا که پس از درخواست طلاق از طرف زن به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و ثبت دادخواست در آنجا دادخواست ثبت شده دراولین مرحله به دادگاه بدوی ارسال می شود پس از رسیدگی در دادگاه بدوی و صدور حکم اگر هر یک از طرفین که حکم به ضررش صادر شده است اعتراضی داشته باشد می تواند در مدت 20 روز به این رای اعتراض کند . اگر اعتراضی شود پس از اعتراض پرونده به دادگاه تجدید نظر رفته و در آنجا بدون حضور طرفین و صرفا با تبادل لوایح رسیدگی مجدد آغاز می شود و حکم صادر می شود که باز هم طرفین می توانند 20 روز از تایخ صدور رای اعتراض کنند .

در صورتی که پس از تجدید نظر خواهی دوباره اعتراضی از رای صادره صورت بگیرد که این اعتراض فرجام خواهی نام دارد ، در این صورت پرونده طلاق به دیوان عالی کشور فرستاده خواهد شد . برای همین است که می گویند به جز طلاق توافقی در انواع دیگر طلاق مانند طلاق به درخواست مرد یا زن روند رسیدگی طولانی تر خواهد بود مگر اینکه از طرف زن یا مرد اعتراضی به حکم دادگاه بدوی نشود .

*مشاوره

*وکالت

*تنظیم قراردادهای خرید و فروش

*نظارت بر قرار دادهای حقوقی و مالی

*پیگیری پرونده های حقوقی شما و هر گونه سوال حقوقی شما را پاسخ خواهیم داد.

 

                              جهت ثبت درخواست مشاوره اینجا کلیک کنید.

 

حسن جمور( وکیل پایه یک دادگستری)

 

09123630941

- 02165520134-02165520285


  • درج کننده مطلب: خانم غزل توسلی
  • ۱۴۰۰/۰۸/۱۷
  • ۵۹