{دعاوی کیفری 1} دفاع مشروع


دفاع مشروع...

 
دفاع مشروع چیست
 
دفاع مشروع یکی از انواع موانع مسئولیت کیفری است . یعنی اگر کسی برای دفاع از خودش اقدام به عملی مجرمانه نماید ، مجازات نمی شود . در قانون مجازات اسلامی ماده
 
 
156 آمده است که : " هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس ، ناموس ، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع
 
مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود، در صورتی که شرایط قانونی دفاع مشروع وجود داشته باشد ، مجازات نمی شود . " شرایط دفاع مشروع در ادامه ماده
 
 
فوق آمده است که در صورت اجتماع شرایط زیر ، مرتکب مجازات نمی شود . یعنی باید همه شرایط دفاع مشروع وجود داشته باشد تا مرتکب مجازات نشود . این شرایط از قرار
 
زیر است :
 
الف – رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد و بدون آن نتوان خطر را دفع کرد .
 
ب – دفاع مستند به نشانه های معقول یا یک ترس و بیم عقلایی باشد .
 
پ – خطر و تجاوز بابت اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگیرد .
 
ت – عملا توسل به قوای دولتی بلافاصله ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر موثر نباشد .
 
در صورت وجود تمام شرایط فوق دفاع مشروع است و مرتکب مجازات نمی شود . در دفاع مشروع ، دیه نیز پرداخت نمی شود مگر اینکه مهاجم دیوانه باشد که دیه را باید بیت
 
المال بپردازد . دفاع مشروع از دیگری دفاع مشروع از دیگری علاوه بر اینکه تابع شرایط فوق است ، نیازمند شرایط دیگری نیز هست .در واقع دفاع از نفس ، ناموس ، عرض ،
 
مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او یا:
 
1- از نزدیکان دفاع کننده بوده باشد
2- یا مسئولیت دفاع از او بر عهده دفاع کننده باشد
3- یا دیگری برای دفاع از خودش ناتوان باشد
4- دیگری برای دفاع از خود تقاضای کمک کند
5- یا اینکه فرد در وضعیتی باشد که نتواند درخواست کمک کند .
 
در این صورت می توان از دیگری دفاع کرد و در صورت اجتماع همه شرایط دفاع مشروع خواهد بود .
 
*مشاوره
*وکالت
*تنظیم قراردادهای خرید و فروش
*نظارت بر قرار دادهای حقوقی و مالی
*پیگیری پرونده های حقوقی شما و هر گونه سوال حقوقی شما را پاسخ خواهیم داد.
 
                                                       جهت ثبت درخواست مشاوره اینجا کلیک کنید.
 
حسن جمور( وکیل پایه یک دادگستری)
 
09123630941- 02165520134-02165520285

  • درج کننده مطلب: خانم غزل توسلی
  • ۱۴۰۰/۰۸/۱۷
  • ۵۵